06 12 45 96 93

 

 

Herstel van uw auto bestaat uit een aantal stappen en worden in eigen beheer uitgevoerd. Hieronder lichten wij de stappen toe.

Van uw auto schade maken wij een inschatting van het schade bedrag in ons calculatie programma. Deze wordt daarna in overleg met een aangestelde schade expert vastgelegd. 

Bij zware schade wordt in overleg met de schade expert de schade op basis van nacalculatie afgewikkeld. Na akkoord van alle partijen worden de benodigde onderdelen besteld en wordt er gestart met het herstel.

Demontage:

Wij beginnen het herstel proces met demonteren van de beschadigde onderdelen. De delen die gedemonteerd worden zijn alle delen in het reparatie gebied dus ook aangrenzende delen. Dit wordt gedaan om alle delen in de juist kleur te spuiten.

Vervangen onderdelen:

Niet alle delen kunnen hersteld worden, deze delen vervangen we door (originele) onderdelen. Schade die vergoed wordt door de verzekering herstellen wij met originele onderdelen. Mocht echter de auto economisch totall loss dreigen te gaan dan kunnen we in overleg en met goedkeuring van u gebruik maken van niet originele onderdelen maar gelijkwaardige onderdelen of gebruikte onderdelen. Dit biedt financiële mogelijkheden om de auto toch te behouden.

Richten:

Als de auto een zodanige schade heeft opgelopen dat de maatvoering van de carrosserie niet meer klopt zal deze gericht moet worden. Uw auto gaat dan op onze Cellette mallen richtbank. Cellette is de richtbank die door vele merken zoals Porsche, VW, Mercedes, BMW, Opel, Seat, etc. gehomologeerd is voor herstel van schades.

[Foto/film van cellette richtbank]

Met behulp van de fabrieksmallen richten wij de auto weer naar de maatvoering van de fabriek specificaties. Dit geeft ons 100% zekerheid. Hierna wordt door middel van een 4 wiel uitlijning de wielstanden op fabriek specificaties gezet.

Voor schade waar de carrosserie maten nog intact zijn beschikken wij over de richtvloer.

[Foto van de richtvloer met  Porsche.]

Plaatwerk:

Uitdeuken van beschadigde onderdelen doen wij op de traditionele manier maar ook kunnen wij deze met de hedendaagse technieken herstellen. Bumpers en of kunststof delen herstellen wij ook. Lassen van kunststof behoort namelijk ook tot onze mogelijkheden.

Uitdeuken zonder spuiten:

Kleine deukjes zonder lakschade deuken wij uit zonder te spuiten.

Voorbewerking:

Na de plaatbewerking starten we met het strak maken van de uitgedeukte delen. Onbeschadigde delen worden afgeplakt en de bewerkte delen voorzien wij van eenhecht primer en een filler. Deze filler drogen we door middel van infrarood straling en laten deze uitharden volgens de richtlijnen van het product om het optimale resultaat te behalen.

Na uitharden wordt er handmatig strak geschuurd en de auto afgeplakt en vervolges klaar gezet voor het spuitwerk.

Kleur vergelijking en spuiten:

Tijdens het uitharden van de filler is aan de hand van de kleurcode en daarbij behorende praktijk getoetste stalen de juiste tint vastgesteld. Vervolgens wordt de kleur aangemaakt en spuitklaar gemaakt om te spuiten.

De autospuiter moet de tijd nemen om de spuitlagen zorgvuldig aan te brengen. Na het uitdampen zal de cabine verhit worden naar 60 graden zodat de lak kan drogen.

Afmonteren:

Na spuiten en uitharden van de lak worden de onderdelen gemonteerd op de auto en krijgen de herstelde en vervangen onderdelen een anticorrosie behandeling. Verlichting en de elektronica worden ook gecontroleerd.

Na een algehele kwaliteit controle wordt de auto gereinigd en gewassen.

Dan melden wij u graag  dat de auto opgehaald kan worden.

                                                                                                                                                                                                  

 

Contact opnemen Projecten bekijken